Artist Statement

"Mitt måleri är en visualisering av de inre tankar och sinnesstämningar som yttre erfarenheter och livet i sig ger mig. I tankarna formas detta till motiv där djur ofta, likt en fabel, är med och levandegör min inställning till något/någon eller hur jag ser på en specifik situation. Trots att jag målar föreställande motiv är det realistiska sekundärt, istället är det en känsla jag vill åt. En känsla som förklarar och lär mig, och gärna låter mig se humorn i en upplevelse, oavsett känslans ursprung."

"My paintings is a visualization of my inner thoughts and emotions that external experiences of life itself gives me. In my mind, this turns to motives in which animals often, like a fable, contribute and animates my attitude towards a specific situation or person. Even though my motives is imaginary, the realistic quest is secondary, instead it's a particular feeling Im searching to find. A feeling that explains and teaches me, and lets me see humor in my experience, regardless of the origin of the emotion. "

/ Christin

Född 1968 i Sundsvall

Born 1968 in Sundsvall, north of Sweden.

 

Utför även:

  • Porträttmåleri- Portrait commission
  • Föreläsningar/Kreativa Workshops- Lecture/Creative Workshops

För prisuppgifter

 

 

Referenser/ References

Representerad i privata samlingar i/Represented in private collections;

Norway, Mexico, France, England, Italy, USA, India, Sweden, Canada.

 

Represented by:
Drottnings Silvias Barnsjukhus
The Perfect World Foundation
LifeStyle Concept
Handelsbankens Konstförening

Calderys Konstförening

Lindex Konstförening

Sankt Jörgen Park Resort

Xelera Communication

Franchetti

Quomodo

Arken Hotel & Art Garden Spa

Bostads Bolagets Konstförening

Higabs Konstförening

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Utställningar/Exhibitions

 
2016          The Gallery, Gothia Towers, Gothenburg
2015          Taras Hall Art Gallery, Partille

2015          Våning 3 Gallery, Gothenburg
2014          Gallery Lifestyle Concept
2014          Hotel Anglais, Stockholm
2013          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg
2013          Elite Park Avenue Hotel Gallery, Gothenburg

2012          Magnus&Magnus, M2, Gothenburg

2012          Nääs Fabrikers Hotel Gallery, Tollered

2012          Galleri Långedrag, Gothenburg

2012          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg

2011          Galleri Arken, Gothenburg

2011          Galleri Långedrag, Gothenburg

2010          Art Now Gallery, Gothenburg

2010          Vårsalongen Alingsås Art Gallery

2010          Brand Design Center, Gothenburg

2009          Brand Design Center, Gothenburg

2009          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg

2008          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg

2007          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg

2006          Art Gallery, Stockholm

2006          Haga Gallery, Gothenburg

2005          Art Gallery, Stockholm

2005          InterArt Gallery, Gothenburg

2004          BQ of Sweden, Stockholm

2004          Art Gallery, Stockholm

2004          Art Se, Stockholm

2003          Wanselius Gallery, Gothenburg

2001          Lindholmen, Kulturdagarna, Gothenburg

2001          Lindholmen, Patricia, Gothenburg

1986          Vårsalongen, Karlskoga Konsthall

 

Uppdrag/ Assignments

2014          The Perfect World Foundation, "Save the Rhino 2014"
2014          Drottnings Silvias Barnsjukhus
1986-2018  Porträttbeställningar, Privatpersoner

1999          SVT Göteborg/Göteborgs Operan

1998          Poseidon Göteborg, Utsmyckning

1997          Svenska Mässan Göteborg, Porträttmålning

 

 

Stipendium/Scholarship 

2005          Konststipendiat, Art Gallery, Stockholm