"Mina tavlor är en visualisering av de inre tankar och sinnesstämningar som yttre erfarenheter och livet i sig ger mig. I tankarna formas detta till motiv där djur ofta, likt en fabel, är med och levandegör min inställning till något/någon eller hur jag upplever en specifik situation. Trots att jag målar föreställande motiv, om än med en surrialiskt ton, är det realistiska sekundärt, istället är det en känsla jag vill åt. En känsla som förklarar, lär mig och låter mig se och plocka fram humorn i en upplevelse, oavsett känslans ursprung."
"My paintings are a visualization of my inner thoughts and emotions that external experiences of life itself gives me. In my mind, this turns to motives in which animals often, like a fable, contribute and animates my attitude towards a specific situation or person. Even though my motives is imaginary, the realistic quest is secondary, instead it's a particular feeling Im searching to find. A feeling that explains, teaches me and lets me see the humor in my experience, regardless of the origin of the emotion. "


 

Represented by:

NOA Gallery, Stockholm
Drottnings Silvias Barnsjukhus
Arken Hotel & Art Garden Spa
Asia Spa Varberg
The Perfect World Foundation
Handelsbankens Konstförening
Calderys Konstförening
Lindex Konstförening
Sankt Jörgen Park Resort
Xelera Communication
Franchetti
Quomodo
Higabs Konstförening
Bostads Bolagets Konstförening

 
Represented in private collections in;

Norway, Mexico, France, England, Italy, Holland, USA, India, Sweden, Canada.

--------------------------------------------------------------------------------------
 
Utställningar/Exhibitions
 
2020          Sjömagasinet, Gothenburg
2019          Swea Hof Gallery, Gothenburg

2019          The Gallery Gothia, Gothenburg
2018          S.C. Gallery, Gothenburg
2016          The Gallery, Gothia, Gothenburg
2015          Taras Hall Art Gallery, Partille Gothenburg
2015          Våning 3 Gallery, Gothenburg
2014          Gallery Lifestyle Concept
2014          Gallery Anglais, Stockholm
2013          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg
2013          Elite Park Avenue Hotel Gallery, Gothenburg
2012          Magnus&Magnus, M2, Gothenburg
2012          Nääs Fabrikers Hotel Gallery, Tollered
2012          Galleri Långedrag, Gothenburg
2012          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg
2011          Galleri Arken, Gothenburg
2011          Galleri Långedrag, Gothenburg
2010          Art Now Gallery, Gothenburg
2010          Vårsalongen Alingsås Art Gallery
2010          Brand Design Center, Gothenburg
2009          Brand Design Center, Gothenburg
2009          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg
2008          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg
2007          Elite Plaza Hotel Gallery, Gothenburg
2006          Art Gallery, Stockholm
2006          Haga Gallery, Gothenburg
2005          Art Gallery, Stockholm
2005          InterArt Gallery, Gothenburg
2004          BQ of Sweden, Stockholm
2004          Art Gallery, Stockholm
2004          Art Se, Stockholm
2003          Wanselius Gallery, Gothenburg
2001          Lindholmen, Kulturdagarna, Gothenburg
2001          Lindholmen, Patricia, Gothenburg
1986          Vårsalongen, Karlskoga Konsthall
 

Uppdrag/ Assignments

2018          The Perfect World Foundation, "Polar Bear Ball 2018"
2016          The Perfect World Foundation, "Save the Ocean Ball 2017"
2015          The Perfect World Foundation, "Save the Elephant 2015"
2014          The Perfect World Foundation, "Save the Rhino Ball 2014"
2014          Drottnings Silvias Barnsjukhus
1986-2021  Porträttbeställningar, Privatpersoner
1999          SVT Göteborg/Göteborgs Operan, Attributmålare
1998          Poseidon Göteborg, Utsmyckning
1997          Svenska Mässan Göteborg, Porträttmålning